IMG_20121023_013952Deze website bevat een zo beknopt mogelijke samenvatting van het complexe pakket wat de Beeldende Kunstenaar sinds de begin jaren negentig zoal opgebouwd heeft. De site is vooralsnog echter vooral bedoeld een snelle insteek te zijn in het werk van de Kunstmaker, en dan met name zijn laatste project: Live at The Church.

Inhoud hoofdcategorie Live at The Church:
Deze hoofdcategorie, bevat een eerste presentatie van het project. Dit is hierin onderverdeeld in een drietal pagina’s met de achtergrond, huidige stand, en een wat te doen pagina. Voorts is er een DEMO van het project te vinden. Dit is een pagina met 3 video’s met een introductieverhaal erdoorheen verweven. De eerste twee CD releases van het project staan hier kort omschreven, en er is een pagina met een korte info betreffende in machine ghost. Dit is het project van Marc Suijkerbuijk, met wie het opstarten van dit project deels verbonden is.

Inhoud hoofdcategorie Liedjes:
Onder de BUTTON Liedjes bevinden zich een aantal solo songs (mp3) met eigen artwork en afspeel mogelijkheid. Deze worden tot een  tiental aangevuld.

Grafisch Werk op de site:
Voor het vele grafische werk op deze website is Amalgamation Graphics verantwoordelijk. Het is een hoog kwalitatief aanbod, waarbij voor redelijk forse formaten gekozen, hoewel het aantal foto’s bijvoorbeeld per pagina laag is gehouden. Alle vierkante foto’s rechts uitgelijnd op de site, zoals hier de vage stofzakken, komen origineel van de Instagram app. De Kunstmaker is als instagram gebruiker te vinden onder de gebruikersnaam edwinsiol.

Posters en fotografie:
Binnen het Live at the Church project zijn al een aantal A1 posters ontworpen. Het totaal pakket voor wat betreft staat nog in de kinderschoenen, maar de Beeldend Kunstmaker verwacht in ieder geval per 1 januari een sectie binnen deze website te gaan spenderen aan het presenteren en aanbieden van een complete posterlijn rond het artwork en de songs van Live at The Church project. Door op onderstaande foto te klikken openen er een aantal hiervan als voorbeeld.

Muziek op deze site:
Voor wat betreft de  muziek. De opzet van deze website is niet een totaal overzicht te geven van alle muziek die of gemaakt wordt, gaat worden dan wel ooit gemaakt is. Het Insinity Network Releases label, voorziet in haar eigen bestaan met een geheel eigen website, zowel Engels, als Nederlandstalig. Die website heeft veel meer een archief insteek, dan dat deze voorziet daarin. U vind aldaar bijvoorbeeld alle releases, en meer. U vind hier de website van het INR label. (opent in nieuw venster / tab)