IMG_20121112_035227Welkom op de videoafdeling. U vind hier tweetal originele werken die gemaakt zijn als achtergrondprojectie van het Live at the Church programma te Hengstdijk. Deze zijn: Watching me (de opener) en The First Introduction – At the Wall. Van hetzelfde programma staan er de volgende clips, waarvan er slechts de eerste nieuw is. Dit is The Colors of the World met prachtige frames van de WinterEfteling 2010. Het overige stuk heet Ashamed for, maar dit is een oudere versie. The Harbour Lost is een niet uitgebracht stuk, met originele beelden uit Terneuzen. Resterend zijn er een tweetal clips te bewonderen uit het My Letters to a Sun of Gold album. Deze is The Wondering Heart en Thee Lost Son.

Bovenstaand werk komt van  van Edwin’s Amalgamation Graphics Youtube kanaal. De collectie hier is een verzameling bedoeld om een snelle indruk te krijgen van het hedendaagse grafische werk wat de Kunstmaker ontworpen heeft om met een soort van koninklijke mantel zijn muziekstuk(ken) aan te kleden.

Zijn werk is te traag om het een video te noemen, zijn werk vertelt teveel om het een animatie te noemen. En het is al helemaal niet toegankelijk genoeg het een videoclip te kunnen noemen. En juist deze simpele contradictie vormt zijn geheel eigen stijl, wat zijn werk ergens best uniek maakt.

Edwin is in zijn grafisch werk overduidelijk niet meer bang meer gebruik te maken van de dieper, meer duister gekleurde atmosferen. Dit is op zich een best riskante keuze, daar zijn muziek zelf vaak ook al in de duistere kant neigt te hangen. Een stempel als vrolijk, of mooi, of duister is door hemzelf nooit gebruikt als uitgangspunt. Zijn streven naar eerlijke muziek, en de al even eerlijke grafische omlijsting ervan is altijd realisme geweest.